Criterii de evaluare a activitatii stiintifice

 Conform propunerii IFIN-HH, bazata pe Anexele la Ordinul nr. 5103/05.07.1999 al Ministrului Educatiei Nationale referitoare la conducatorii de doctorat, s-au alcatuit liste de lucrari si tabele cuprinzind punctajul fiecarei lucrari evaluat dupa factorul de impact ISI.
 

Notatii:

N
- numarul total de lucrari dintr-o lista pentru un anumit an calendaristic.
n
- numarul total al persoanelor cu studii superioare care au lucrat in acel domeniu in acel an.

Poate fi numar neintreg daca exista persoane care lucreaza la mai multe directii de cercetare.
A
- numarul total de autori ai unei lucrari.
a < A
- numarul de autori ai lucrarii care fac parte din Centrul care raporteaza.
I
- factorul de impact ISI (``Institute of Scientific Information, Philadelphia'') pentru anul cel mai apropiat de data publicarii. In cazurile in care nu exista factor ISI, se vor adopta propunerile de mai jos.
C
- numarul total de citari ale lucrarii dela publicare pâna in prezent (sau de aplicari ale unui brevet, etc.), din lista Nr. 11.
p
- numarul total de pagini al monografiei sau capitolului de carte.
P
- punctajul lucrarii (S pentru teoretice si 1.1S pentru experimentale). Se alege care cantitate este mai mare dintre S=aI/A si S=0.3aC/A.
Numerele A, a, I, C, vor fi date la fiecare lucrare din listele Nr. 1-10, care vor cuprinde: titlul, numele autorilor, revista si volumul (sau denumirea Proocedings-ului sau a Cartii dupa caz, cu mentionarea Editorului, Editurii si localitatii), pagina de inceput si cea de sfârsit, anul.

In listele 7 si 8 se vor mai trece si numarul de pagini,  p, la fiecare lucrare.
 

LISTA 1 va cuprinde Articole stiintifice publicate in reviste de specialitate din strainatate cotate in sistemul ISI.

LISTA 2: Articole stiintifice publicate in reviste de specialitate ale Academiei Române (I=0.200)

LISTA 3: Articole stiintifice publicate in alte reviste de specialitate din tara (I=0.100)

LISTA 4: Articole stiintifice publicate in reviste de specialitate straine ignorate de ISI (I=0.100)

LISTA 5: Articole stiintifice (nr. de pagini > 2) publicate in Prooceedings-uri de Conferinte Internationale, in urma prezentarii de contributii orale sau postere . (Se exclud volumele de abstracte)(I=0.100)

LISTA 6: Lectii invitate la Conferinte Internationale publicate in Proceedings-uri. (I=0.500)

LISTA 7: Monografii de specialitate sau capitole de carti publicate la edituri de prestigiu din strainatate (I=0.030p). Cartile de popularizare nu sunt cotate.

LISTA 8: Monografii sau capitole de carti publicate in tara (I=0.002p). Cartile de popularizare nu sunt cotate.

LISTA 9: Brevete de inventie (I=0.500). C=numarul de aplicari - se prezinta dovada fiecarei aplicari.

LISTA 10: Produse si tehnologii omologate (I=0.250). C=numarul de aplicari - se prezinta dovada.

LISTA 11: Citarile lucrarilor din Listele 1-8 in cazul in care acestea se cunosc. Se exclud autocitarile (citari in publicatii având printre autori pe unul sau mai multi dintre autorii lucrarii citate)

La calculul punctajului fiecarei lucrari se poate porni fie de la factorul publicatiei (I), fie de la numarul de citari (C). In cazul in care lucrarea este experimentala se vor adauga 10% puncte. Pentru fiecare domeniu se vor mai intocmi doua tabele . Tabelul 1 da detalii de calcul al punctelor, iar Tabelul 2 este centralizator. 

Dan Pantea

2000-05-03